• Araştırma: Yurtdışında Yaşamak Benlik Algısını Netleştiriyor

Yeni araştırmalar yurtdışında yaşamanın daha net bir kariyer kararı almamızı sağladığını da gösteriyor 

Columbia Business School, Rice Üniversitesi ve North Carolina Üniversitesi'ndeki bir sosyal bilimciler ekibinin yeni araştırmalarına göre yurtdışında yaşamak benlik algısını netleştiriyor. Araştırmacılar, yurtdışında yaşamanın, bireylerin kendileri hakkındaki inançlarının zaman içinde daha açık, güvenli, tutarlı ve istikrarlı hale geldiğini tespit ettiler. İnsanlar kariyer planlarını karakterlerine daha uygun şekilde çizebiliyor.


Araştırmacılar, çalışmalarını anket yoluyla, 2000 katılımcı ile gerçekleştirdi. Online panellerden ve ABD’de uluslararası MBA programlarına kayıtlı olan katılımcılardan toplanan veriler yorumlandı.

Yurtdışında yaşarken, yetiştiği kültürden ve normlardan farklı yerleri tecrübe eden insanlar, bununla baş etmeye çalışırken kendini muhakeme etmeye başlıyor. Muhakeme esnasında kültürlerinden getirdikleri değerleri ve normları görüp, bunların benliklerindeki etkisini fark ediyorlar. Kişi, kendisinin nasıl biri olduğunu belirleyen değerler ile sırf yetiştiği kültürü yansıtanlar arasında ayrım yapmaya başlayabiliyor.

 Alman filozof Hermann von Keyserling, 1919 tarihli 'Bir Filozofun Seyahat Günlüğü' adlı kitabında “İnsanın kendisine giden en kısa yol, dünyayı görmekten geçer.” diyor. Neredeyse 100 yıl sonra deneysel olarak kanıtlanmış oluyor filozofun bu sözü.

Araştırmaya göre, kişilerin tecrübe ettiği ülke sayısından çok, yurt dışında yaşadığı süre önemli. İnsanlar yurt dışında ne kadar üzün süre yaşarsa o kadar çok öz farkındalıklarını geliştiriyor ve kendilerini daha iyi anlıyor. Netleşen benlik algıları sayesinde de kariyerleri konusunda daha net ve iyi kararlar almayı başarıyorlar.

Yurt dışında yaşamanın etkileri, şirketlerin yurt dışına açılması yabancı yetenekleri işe alması gibi sonuçları da beraberinde getiriyor.

Yurtdışında uzun süre yaşamış insanlar, benlik algılarını geliştiriyor, daha tatminkâr ve stressiz bir yaşama sahip olabiliyorlar. Netleşen benlik algıları sayesinde kariyerlerinde de iyi kararlar alıyor, karakterlerine ve değerlerine uygun kariyer seçmeyi başarıyorlar. Araştırmacılara göre, açık bir benlik duygusuna sahip olmak, çok fazla kariyer seçeneğinin olduğu günümüz dünyasında giderek daha önemli hale gelebilir.

Kaynak: https://www8.gsb.columbia.edu/newsroom/newsn/6004/study-living-abroad-leads-to-a-clearer-sense-of-self

Hazırlayan : Barış KAPLAN – Eğitim Danışmanı

  • Paylaş: