yurtdışında eğitim alarak askerlik ertelenebiliyor
ÖZEL ÖĞRENCİLİK VE ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ
 
YURTDIŞINDA EĞİTİM ALARAK ASKERLİK ERTELENEBİLİYOR

Yurtdışında üniversite, master, doktora eğitimi almayı planlayan öğrenciler Askerlik tecil işlemlerini hem Türkiye’den hem de gittikleri ülkeden yapabiliyorlar. Konuyla ilgi sizler için bir araştırma yaptık ve bakın ne gibi bilgilere ulaştık.
 
Yurt dışında özel öğrenci statüsünde (kendi imkanlarıyla) ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede yükseköğretim yapan ve öğrenim yapacak öğrencilerin özel öğrenciliklerini tanıma işlemleri MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
Özel Öğrenci; Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkânlarıyla karşılanan öğrenciyi ifade eder.
 
Özel öğrencilik tanıma işlemleri her yıl 1 Haziran’da başlayıp, sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay devam eder.
 
Özel Öğrencilik Tanımanın Amacı
Yurt dışında kendi imkânlarıyla yüksek öğrenim yapacak öğrencilerin;
 
Yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenimlerini tamamlayarak ülkemize, daha verimli bir şekilde hizmet etmelerini,
Öğrenimleri süresince harçsız öğrenci pasaportu almalarını,
Öğrenimleri süresince askerlik tecil ve tehirlerini,
Yurt dışında öğrenimleri süresince oturma izni almalarını, sağlamaktır.
 
ÖĞRENCİLİK TANIMA
 
Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili belgeler Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi uyarınca her yıl Bakanlığımızca belirlenerek, hangi belgelerin isteneceğine dair düzenlenen “Duyuru ve Açıklama” yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklara ve büyükelçiliklere yurt içinde milli eğitim müdürlüklerine gönderilmektedir.
 
Bakanlığımızca belirlenen belgeleri içeren Yurt Dışında Özel Öğrenci Statüsünde, Lisans ve Lisans Üstü Öğrenim Yapmak İsteyenlerle İlgili Duyuru ve Açıklama ile Form Dilekçe örneği;
 
Yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklardan,
 
Yurt içinde millî eğitim müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığından ayrıca http://meb.gov.tr, http://yogm.meb.gov.tr internet adreslerinden temin edebilmektedir.
 
Öğrenciler; belirlenen belgelerle yurt içinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar aracılığıyla başvurabilmektedir.
 
Başvuru belgeleri eksiksiz ve onaylı olanların MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce özel öğrencilikleri tanınmaktadır.

Kimlerin Öğrencilikleri Tanınmaz
 
Eksik belge ile başvuran,
 
Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim gören,
 
Açık Yüksek Öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olan,
 
Askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin, Devlet memuru olanların,Öğrencilikleri tanınmamaktadır.

Başvurudan Önce Bilgi Edinme
 
Yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenler, okullara başvurmadan önce;
 
Öğrenim yapacakları ülkenin eğitim sistemini, lisans ve lisansüstü öğrenime kayıt-kabul  
ve vize şartlarını ilgili ülkenin büyükelçilik veya konsolosluklarından,
Öğrenim görecekleri kurumun vereceği diploma ve derecesinin denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından öğrenebilirler.
 
Belgelerin Onayı
 
Belgeler;
Yurt dışında müşavirlikler ataşelikler konsolosluklarca,Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmî makamlarca onaylanabilir.
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
1) Form Başvuru Dilekçesi
Yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi ile il millî eğitim müdürlüklerinden,
Yurt dışında eğitim müşavirlikleri ataşeliklerinden konsolosluklardan temin edilebilir.
 
Belgeler ilgili Yönetmeliğin 7’nci maddesi gereğince her yıl Mayıs ayı içinde Bakanlıkça belirlenir.
 
2) Mezuniyet Belgesi
Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi
Yurt dışındaki;
Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/eğitim ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden, yüksek öğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği (lise ve dengi okullardan alınacak belgelerden 1’er, üniversitelerden alınacak belgelerden 2’şer adet).
 
3) Kayıt Belgesi (Akseptans)
Yurt dışında hazırlık, dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak; öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):
Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.
Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) göndermeleri gerekir.
Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yüksek öğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.
 
4) ÖSS Sonuç Belgesi
Adayların;
ÖSS’de Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkeler ( İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre ) hariç ön lisans öğrenimi için en az 160;lisans öğrenimi için 185 veya üzerinde puan almış olmaları,
Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS’den en az 160 ham puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.
ÖSS sonuç belgesi, alındığı tarih itibarıyla, öğrenim yapılacak okula kayıt-kabul için en fazla 2 yıl geçerlidir.
 
ÖSS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar
Öğrenim görülecek ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,
SAT 1 (Minimum 1000 puan); ACT (Minimum 21 puan); Abitur; Fransız Bakaloryası; GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders), Uluslar Arası Bakalorya (International Baccalaureat, IB); Matura Diploması alanlardan,
Yurt dışında ülkemizdeki liselere denk okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,
 
Türkiye’deki konservatuvarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı  kazananlardan,
 
ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları dışındaki yüksek öğretim kurumlarında, yüksek öğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,
Türkiye’de veya yurt dışında (denkliği yapılmak kaydıyla) ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama öğrenimi göreceklerden
ÖSS’ye girme şartı aranmaz.
 
5) Nüfus Cüzdanı Örneği (2 adet-onaylı)
 
6) Askerlik Durum Belgesi
Askerlik çağına girenlerden
Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi (Askerlik Tecil Belgesi), Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet-onaylı),
Askerliğini yapmış olanlardan Askerlik Terhis Belgesi istenir.
 
7) Vesikalık Fotoğraf (6 adet)
 
8) Zorunlu Hizmet Belgesi
Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.
 
9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)

ÖĞRENCİLİĞİ TANINANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
 
1) Askerlik İşlemleri
Türkiye’ye izinli geleceklerden öğrenim durumlarını belgelendirenlerin askerlik tecil, pasaport uzatma gibi işlemleri ilgili müşavirlik ataşelik konsolosluklarca yürütülür.
 
Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, askerî mahkemece kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile; Yurt dışında eğitim müşavirliğine eğitim ataşeliğine konsolosluğa,
Yurt içinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
Askerlik ertelemelerinde;
Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md.14).
 
Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara okullarınca gerekli görülen izin verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili yönetmelik Md.15 Askeralma Yönergesi, ).
 
Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.
Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).
Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).
Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).
 
2) Kimlerin İlişiği Kesilir
Lisans öğrenimi gören erkek öğrenciler 29; lisans üstü öğrenim gören erkek öğrenciler 33 yaşını doldurdukları yılın sonunda, (1111 sayılı Askerlik Kanunu Madde 35c ve ilgili Yönetmelik Madde-26)
Öğrenimini tamamlayanların,
İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,
Öğrenimi bırakanların,
Öğrenime devam etmeyenlerin,
Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığına yakışmayan harekette bulunanların, Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,
Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,
Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).
En geç 6 ay içinde müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara başvurmayan, dosya açtırmayanların
 
3) Denklik
Yurt dışında alınan yüksek öğretim diplomalarının denkliği Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılmaktadır (2547 sayılı Kanunun 7 p maddesi).
Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin MEB’ce tanınması, onların yurt dışında aldıkları   diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmemektedir.
 
4) Öğrencilerin Yükümlülükleri

Özel öğrenciliği tanınanların;
Tanıma tarihinden itibaren 45 gün içinde öğrenim yerlerine gitmeleri,
En geç 6 ay içinde müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara başvurarak dosya açtırmaları,
Her öğretim yılı sonunda öğrenim durumları hakkında müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara bilgi vermeleri,
Mezun olduklarını veya öğrenimlerinin sona erdiğini müşavirlik/ataşelik /konsolosluğa bildirmeleri gerekir.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.
 
5) İletişim Bilgileri

Bakanlıklar  06648       Tel  :0 312 4131624     e-posta    :yogm@meb.gov.tr
ANKARA                                  0 312 4131626     int.adresi :http://www.meb.gov.tr
                                                 0 312 4131633      http://yogm.meb.gov.tr
  • Paylaş: