Okul Bilgisi

MINSK RADYO TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Belarus Devlet Bilgi İşlem Teknolojileri Üniversitesi 1964'de kurulmuştur. Belarus'un Bilgi İşlem, enformatik ve telekomünikasyon ağları bakımından en önde gelen üniversitesidir. Üniversitenin akademisyen kadrosunun büyük bir bölümü Amerika'daki New York Bilim Akademisi'nin üyesidirler. Bilgi İşlem Teknolojileri Üniversitesinin profesör ve doçentleri Amerika, Kanada, Almanya, Portekiz, İspanya, Çin, Polonya, Rusya v.b. ülkelerdeki üniversitelerde "misafir öğretim görevlisi" olarak ders vermektedirler.


Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitede, yaklaşık olarak 300 yabancı öğrenci okumaktadır. Bu yabancı öğrenciler başta Çin olmak üzere Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden öğrenciler eğitim almaktadırlar. Eğitim, birbirine yakın şehir merkezindeki 7 modern ve donanımlı kampüste verilmektedir. Bu modern kampüslerin yapımında sponsor olan PHILIPS, INTEL, IBM ve diğer Belarus şirketleri üniversiteyle işbirliği içinde olup öğrenim gören öğrencilerin hem staj hem de istihdamında büyük bir rol üstlenmektedir.


Türk öğrenciler tarafından son yıllarda tercih edilen bu üniversite, özellikle Bilgi İşlem Teknolojileri ve telekomünikasyon alanlarına ilgi duyan öğrenciler için en ideal üniversitedir. Ancak hazırlık fakültesinin 2. döneminde Rusçanın yanı sıra sayısal dersler (matematik ve fizik) verilmekte, bu dersleri başarabilenler ilgi duyulan alanlarda okuma hakkı elde edebilmektedirler.


Hazırlık Fakültesi 15 Eylül’de eğitime başlamaktadır ve Haziran sonu itibarıyle eğitim tamamlanmaktadır. Daha sonra sınavlar yapılmakta ve başarılı olan öğrencilere eğitimlerini üniversitelerde devam edebilmelerini sağlayan belge verilmektedir. Hazırlık süresince, Rusça eğitiminin yanı sıra mesleki eğitim verilmektedir. Özellkle Bilgi işlem teknolojileri alanında okumak isteyen kişilerin Matematik, Fizik ve Bilgisayar alanlarında iyi bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Matematik, Fizik ve Bilgisayar eğitimi yoğun olarak verilmektedir. 

Üniversitede istenirse İngilizce olarak eğitim verilmektedir

Bölümler özellikle yazılım ve bilgisayar mühendisliği 

https://www.bsuir.by/en/majors-degrees