Okul Bilgisi

VARŞOVA EKOLOJİ VE YÖNETİM ÜNİVERSİTESİ

Polonya’daki ilk devlet dışı üniversitelerden biri olan Ekoloji ve Yönetim Üniversitesi Polonya’da ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir teknik üniversitedir. 1995 Temmuz’unda Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla kurulmuş ve 62 numara ile tescil edilmiştir.