Okul Bilgisi

VARŞOVA ÜNİVERSİTESİ

En Çok Öğrencisi olan Bölümler

Uygulamalı Dilbilim ve Doğu-Slav Filolojisi

Uygulamalı Sosyal Bilimler

Biyoloji

Kimya

Fizik

Ekonomik Bilimler

Eğitim

Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar

Jeoloji

Tarih

Gazetecilik ve Siyaset Bilimi

Hukuk ve Yönetim

Yönetim

Matematik

Bilişim ve Mekaniği

Modern Diller

Şarkiyat

Sosyoloji ve Felsefe

Psikoloji

Bünyesindeki  Diğer Araştırma Enstitüleri

Amerikan Araştırmaları Merkezi

İngiliz Çalışmaları Merkezi

Novae Arkeolojik Araştırma Merkezi

Çevre Araştırma Merkezi

Avrupa Merkezi

Avrupa Bölgesel ve Yerel Araştırmalar Merkezi (EUROREG)

Yabancı Dil Öğretim Merkezi

Beşeri bilimler fakültesi

Bireysel Çalışmalar Merkezi

Latin-Amerikan Araştırmaları Merkezi (CESLA)

Açık Multimedya Eğitim Merkezi

Polonya ve Doğu-Orta Avrupa'da Klasik Kültür Araştırmaları Merkezi

Bölgesel Yönetimler

Özerklik ve Yerel Kalkınma Çalışmaları Merkezi

Ağır İyon Laboratuvarı

Matematik ve Doğa Bilimleri

Bireysel Inter-öğretim Çalışmaları

Amerika Enstitüsü ve Avrupa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü - GMAPIR

Sosyal Araştırmalar Robert B.Zajonc Enstitüsü

Çevre Koruma Inter-öğretim Eğitim Programı