• Amerika'da Üniversite Eğitimi | Amerika'da Lisans

Amerika'da üniversite eğitimi almak için binlerce seçenek vardır ancak  ülke çapında geçerli ve uygulanan zorunlu bir Ulusal Eğitim sistemi yoktur.  Federal Eğitim Bakanlığı olmasına rağmen Bakanlığın etkisi oldukça sınırlıdır. Federal Devlet eğitime önemli oranlarda kaynak aktarmasına rağmen eğitimin düzenlenmesi eyaletlere bırakılmıştır. Her eyaletin yönetimi ve meclisi o eyaletin eğitim sistemi ve programını ve bütçesini belirler. Okullara mali destek sağlar.

Devlet Kolej ve Üniversiteleri

Merkezi Eyalet tarafından desteklenmektedir ve her bir eyalette en az bir Devlet Üniversitesi ve/veya  Koleji bulunur. Devlet Üniversitelerinde fiyatların düşük olması kalitenin düşük olması anlamına gelmez. Ücretin düşük olmasının nedeni üniversitelerin eyalet bütçesinden daha fazla mali kaynak almasıdır. Ancak devlet üniversiteleri öğrenci kabul ederken önceliği kendi eyalet sınırlarında yaşayan öğrenciler verirler. Fakat son yıllarda birçok devlet üniversitesi yabancı öğrencilere sıcak bakmaktadır.

Özel Üniversiteler ve Kolejler

Sayıları oldukça fazladır. Her bir Eyalette en az 4-5 özel kolej veya üniversite vardır. Ücretleri devlet okullarına oranla bir hayli yüksektir. Program çeşitliliği açısından çok zengin olmamasına rağmen belirli alanlarda uzmanlaşmaya giderler. Çok sayıda özel okulun bulunduğu ABD de bu tür okulların seçiminde çok dikkatli olmak gerekir. Bazı özel okulların programları YÖK tarafından tanınmadığı için bu okullardan alacağınız  diploma Türkiye de geçerli olmaz.  Ayrıca erkek öğrenciler askerlik tecillerini yapamazlar. Özel üniversitelerin bazıları dünyanın en gözde okullarıdır. Örneğin : Stanford,Harvard, Yale ve MIT.

2 Yıllık Okullar

Ön lisans (Associates Diploma) diploması veren, 2 yıl süreli eğitim sağlayan okullardır.,. Bazıları devlet tarafından desteklenir. Büyük kısmı özel okullardır. İki yılın sonunda 4 yıllık kolej ve üniversitelere transfer, öğrencilerin not ortalamsına göre yapılmaktadır.

Community Colleges ( 2 Yıllık  Okullar)

2 yıllık olan bu okullar Yerel Yönetimlere bağlı Devlet  okullardır. Bu okulların kuruluş amacı bulundukları Eyaletteki insanların eğitim ve işverenlerin eleman ihtiyaçlarını gidermektir. Son yıllarda çok sayıda Amerikalı ve yabancı öğrenci “Community Colegeleri seçmektedirler. Bu kolejlerin en büyük avantajlarından birisi okul ücretinin çok ekonomik olmasıdır. 2 yılı tamamlayan öğrenciler 4 yıllık okullara geçiş yapabilirler. Bu okullar öğrenciyi 4 yıllık üniversite ve kolejlere en iyi şekilde hazırlamaya çalışır. İlk iki yılda öğrenci güçlü bir hazırlık ve genel kültür dersleri aldıktan sonra asıl uzmanlık alanı (majors) için 4 yıllık okullara geçerler. Kredilerin 4 yıllık okullara transferi  kolaydır. Daha detaylı almak için: Amerika'da Community College Eğitimi Hakkında Merak Edilenler

Community College'ların Avantajları:

 • Kabul şartlarının kolay olması
 • IBT TOEFL testinden 56 istenmesi
 • Lise not ortalaması 5 üzerinden 3,0 ve üzeri
 • Okul ücretlerinin çok ekonomik olması  yıllık $5500 dolardan başlaması
 • Üniversitelere oranla küçük olması  ve öğrencinin ilk iki yıllık  döneminde yakın ilgi görebilmesi
 • Amerikan Eğitim sistemi öğrenciler arası rekabeti geliştirir, ancak bu rekabet yabancı öğrenciler için güç olabilir, bu nedenle ilk iki yılını “Community Kolejlerde” geçiren öğrenci bu olumsuzluklardan etkilenmez ve üniversitedeki rekabet ortamına daha hazırlıklı olabilir. 
 • Öğretmenler öğrenciler daha sıcak ve yakındır
 • “Community Kolejleri”nin büyük bir kısmı yabancı öğrenciler ekstra İngilizce dersi verir.

Amerika'da Lisans Eğitimi

ABD de lisans eğitimi 4 yıl sürer. Öğrenci üniversite eğitimi boyunca ortalama 120 kredi tamamlamak zorundadır. Her bir dersin 4 kredi olarak izlendiği varsayılırsa 4 yıllık eğitimde toplam 30 farklı ders izlenir. Yaz aylarında ek ders takip eden bir öğrenci eğitimini 3 yılda tamamlayabilir. Amerikan sisteminde öğrenci ilk iki yılında genel konuları kapsayan bilgi ve kültür dersleri alır( Liberal Art System) uzmanlık dersleri  üç ve dördüncü senelerde izlenir. Amerikan  üniversitelerine girişte merkezi bir seçme ve yerleştirme sistemi yoktur. Öğrenciler, okullar ve bölümlere tek tek başvurur. Giriş koşulları okuldan okula , bölümden bölüme değişir. Her bir okul ve bölüm öğrencinin akademik yeterliliğini ve özelliklerini dikkatlice değerlendirir.

Amerika'da Lisans Eğitimi Kabul Kriterleri

 • Öğrencinin lise ders notları ( Genelde 5 üzerinden en az 3.0 olmalıdır.)
 • İngilizce dil düzeyi: 2 yıllık okullar icin 56, 4 yıllık okullar icin en az 79 IBT TOEFL
 • Bilgi ve yetenek test sonuçları (SAT I ve/veya SAT II)
 • Referans mektupları
 • Ayrıca öğrencinin akademik ve  ders dışı etkinlikleri, özel ilgi alanı ve hobilerinin özetinin anlatıldığı Essay.
 • Masraflarının karşılanacağına dair banka yazısı.

Amerika'da Yüksek Eğitim Masrafları

Özellikle ABDde eğitimin değerini parayla ölçmek bir hayli güçtür. Yurtdışı eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. Amerikada lisans ve yüksek lisans öğrenimi paralıdır ve üniversiteler öğrencilerden  öğrenim masrafları için tuition adı verilen X miktar para ve fee başlığı altında, kayıt, sağlık hizmetleri ve öğrenci faaliyetleri vs. için yapılan idari hizmetlere karşılık  ayrı bir ücret almaktadır. Amerika da öğrenim masrafları okuldan okula değişiklik gösterir $5,500-$45,000 USD arası değişir. Özel okullar genelde devlet okullarından daha pahalıdır. Geçim masrafları ise yıllık $8,000-$20,000 USD arası değişir.

Amerikan Üniversitelerine Başvuru Yolları:

1-Şartlı kabul (Conditional Acceptance): Genel akademik durumu, üniversiteye girmek için yeterli olup, ancak İngilizce dil testlerine henüz girmemiş öğrenciler için bazı üniversiteler tarafından şartlı kabul verilir. Şartlı kabul edilen öğrenci, eğitim yılı başlamadan İngilizce sınavlarına hazırlanmalı ve eğitim yılı başlamadan kabul edildiği üniversiteye  IBT Toefl (79-100)  sonucunu vermelidir. Öğrenci, şartlı kabul için öne sürülen İngilizce yeterlilik sınavlarına Türkiye de veya Amerika da hazırlanabilir.

Lisans veya Yüksek lisans programlarına şartlı kabul edilmek isteyen  öğrenci İngilizce yeterlilik belgesi haricinde gereken belgeleri (not dökümü, referans, niyet mektubu ve iş deneyimi) temin ederek lisans ve yüksek lisans eğitimi için üniversitelere başvurmalıdırlar.

2-Doğrudan Yerleştirme (Direct Placement): Gerek Akademik ve gerekse İngilizce dili açısından yeterli düzeye sahip olan öğrenciler başlamak istedikleri dönemden en az 6-8 ay öncesi tüm evraklarıyla birlikte  lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi için başvuru yapabilirler. Öğrencinin tüm belgeleri eksiksiz ve yeterli ise, başvuru yapılan en az birkaç  üniversiteden kabul alınabilir.

3-Amerika da Akademik Dil Eğitimi veya Pre-MBA, Pre-Master Programı yaparken yerleştirme: Amerika da pek çok merkezde İngilizce dil, Pre-Master ve üniversiteye hazırlık kursları verilmektedir. Öğrenciler bu kurslarını izlerken kendilerinin de ziyaret edip tasvip ettikleri üniversite ve kolejlere kurs yaptıkları okul tarafından yerleştirilirler. Akademik veya İngilizce açısından yetersiz olan öğrencilere tavsiye edilen bu yerleştirme biçiminde; öğrenci gitmek istediği bölümün görevlileriyle mülakat yapabilecek ve üniversite seçme aşamasında bizzat kendisine uygun bir okulu daha kolay bulabilecektir.

4- Community College den  4 yıllık Üniversitelere Transfer:
Amerika da özellikle Kalifornia ve Washington eyaletlerinde iki yıllık “Community College”ler  yüksek öğretimde büyük rol oynamaktadır. Direk üniversitelerde eğitime başlamak yerine çok sayıda Amerikalı ve yabancı öğrenci üniversitenin ilk iki yılını bir “Community College” de tamamlamakta ve 3. yıldan itibaren 4 yıllık bir Amerikan üniversitesine geçiş yapmaktadır. “Community College” lerde eğitim yapmanın pek çok avantajı vardır. Bunlardan en önemlileri,  bu okullara giriş kriterlerinin kolay olması, eğitim ücretlerinin yıllık $5500-$9000 dolar arasında değişmesi (üniversitelerde $10,000-$45,000 dolar arasıdır) sınıfların kalabalık olmaması nedeniyle öğrenciye yakın ilgi gösterilmesi ve öğrencinin 2 yılın sonunda, not ortalamasına bağlı olarak mutlaka bir üniversiteye geçiş yapmasıdır.

Amerika da Ders Yılı

Ders yılı Ağustos ayı sonlarında veya Eylül ayının ilk yarısında başlar. Mayıs veya en geç Haziran ayı başlarında biter.

Semester: Üniversitelerin çoğunluğunda ders yılı semester adı verilen,genellikle 16-17 hafta süren iki devreye ayrılmıştır. Ayrıca yaz aylarında 4-8 haftalık yaz devresi “Summer Session” vardır.  Summer Session lara katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yabancı öğrencilerin pek çoğu eğitimlerini daha kısa sürede tamamlamak için Summer Session lara katılırlar.

Quarter: Bütün bir akademik yıl, her biri 11-12 hafta uzunluğunda dört çeyreğe bölünmüştür.

Trimester: Ders yılı 15-16 haftalık üç eşit devreye bölünür.

Amerikan Üniversiterlerine istenilen devreden başlamak mümkündür. Ancak Uluslararası öğrenciler genellikle Sonbahar döneminde başlar yine Ocak dönemin de yoğun katılım olduğu dönemdir.

Amerikan Üniversitelerinde Değerlendirme Sistemi

 Amerika Üniversitelerinin büyük çoğunluğunda kredi sistemi uygulanır. Buna göre bir dersin kredisi , genel olarak o dersin haftalık saatine eşittir. Sözgelimi, bir öğrencinin 3 kredilik bir ders alması o dersi bir dönem boyunca haftada 3 saat alıyor olması demektir. Mezun olabilmek için öğrencinin belirli bir kredi miktarını tamamlaması gerekir. Tam zamanlı bir öğrenci bir akademik dönemde 15-18 kredi yani 5 veya 6 ders alır.  Bir dersten kredi alabilmek için doğal olarak o dersin gerektirdiği bütün ödev, araştırma ve diğer çalışmaları tamamlamak , sene içi ve sene sonu sınavlarında başarılı olmak gerekir.

Üniversitelerin tamamında not verme harflerle olur. Buna göre A ( Pekiyi), B (İyi), C 
(Orta), D(Geçer), F(Geçmez), Asgari geçer not olan D, 100 üzerinden bir değerlendirme yapılırsa genellikle 60-65 puana tekabül eder.

Amerikan Üniversitelerinin Akreditasyonu

Akreditasyon kısaca üniversitelerin eşdeğerliği demektir. Amerika da çok sayıda üniversite bulunmaktadır. Bunların hangisinin öğrenci için en uygun olduğunu bulabilmek bir hayli güçtür. Bu konuda en güvenilir yollardan birisi üniversitenin Türkiye de YÖK tarafından denkliğinin verilip verilmediğidir. YÖK tarafından sadece Amerika da akredite (geçerli) üniversitelerden mezun olanların diplomaları kabul edilir. Akredite olmayan okullara gidildiği takdirde diplomaların herhangi bir geçerliliği olmayacak ve erkek öğrenciler askerlik dönemleri geldiğinde Askerlik tecili yapamayacaklardır. 
Akreditasyon  Hakkında Bilgi için;

Accredited Insititutions of Postsecondary Education
American Council on Education
One Dupont Circle, NW, Washington DC 20036
http://www.acenet.edu


Türkiye de ise  YÖK tarafından bilgi verilir:
Yüksek Öğretim Kurulu
Bilkent Ankara
http://www.yok.gov.tr

Başvuru yapılan Üniversitenin YÖK onayının olup olmadığını öğrenmek için, YÖK un resmi websitesinde ayrılmış Denklik Sorgulama bölümüne elektronik posta gönderilerek en geç 1 ay içerisinde resmi cevap alınır.

Üniversite Eğitimi Süresince Çalışma Olanakları:

ABD de yabancı öğrencilerin Üniversite kampüsü dışında para getirici işlerde çalışmaları Amerikan yasalarına göre yasaklanmıştır. Sadece üniversite kampusu içerisinde, yurtlarda, bilgisayar merkezinde, kütüphanede, kayıt kabul bürolarında veya üniversitelerin diğer tesislerinde genellikle haftada 20 saati geçmeyecek kadar çalışma olanağı tanınır. Bunun için öğrenciler Üniversitelerin Yabancı Öğrenci Danışma Ofisine başvurmalıdır.

Amerika'da üniversite eğitimi ve Amerikan üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak için Atlas ofislerini ziyaret edebilir veya bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

 • Paylaş: