Almanya'nın Ekonomik Yapısı: Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden olan Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en kalabalık nüfusa sahip olan ve en çok göç alan ülkedir. Dünyanın 3. en büyük ekonomisi olan Almanya, aynı zamanda dünyanın en çok ihracat yapan ülkesidir. Dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden olan Almanya, özellikle makine ve hammadde üretiminde lider konumundadır ve geliştirdiği yeni teknolojilerle sanayi ve teknolojideki kilit konumunu güçlendirerek dünya ekonomisine yön veren en etkili ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Sosyal devlet ilkesinin en güçlü şekilde uygulandığı Almanya'da vatandaşların oldukça yüksek bir hayat standardı vardır.

Genel Hatlarıyla Almanya'da Üniversite Eğitimi

Almanya'daki üniversitelerin birçoğunun dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında yüksek sıralarda bulunmaları, Almanya'daki üniversitelerden alınacak diplomaların Türkiye'de ve dünya genelinde geçerliğe sahip olması ve üniversite eğitiminin ücretsiz olması gibi nedenlerle dünyadaki birçok öğrenci üniversite eğitimi için Alman üniversitelerini tercih etmektedir. Bu yoğun talep nedeniyle Almanya'daki üniversiteler yurt dışından gelen öğrenciler için sınırlı kontenjanlar ayırmaktadır. Bu nedenle her üniversite bu kontenjanı başvuran öğrenciler arasındaki en yüksek diploma notuna sahip öğrenciler için kullanmaktadır.

Türkiye veya KKTC'deki fen liseleri, anadolu liseleri, temel liseler veya özel liselerin birinden alınmış ve en az 70 ortalamaya sahip bir diploma, Almanya'daki üniversitelere başvurabilmek için bir ön koşuldur. Bunun dışında Türkiye'deki üniversite sınavında herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesini kazanmış olmak da Almanya'da üniversite okuyabilmek için gerekli olan şartlardan biridir. Üniversite sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi 2 yıldır, ancak Almanya'daki üniversiteler bu konuda farklı uygulamalar da yapabilmektedir.

Türkiye'de veya KKTC'de lisans eğitiminin 1. veya 2. yılını tamamlamış öğrenciler Almanya'daki üniversitelere başvurabilirler. Öğrencilerin bu süreçte aldıkları derslerin Almanya'da geçerli olup olmayacağına öğrencilerin başvurdukları üniversiteler karar vermektedir, ancak üniversitelerin bu öğrencileri çoğunlukla 1. sınıftan başlattıkları görülmektedir.

Almanya’daki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin lise diplomalarını, lise not dökümlerini ve üniversite sınav sonuç belgelerini noter ve apostil onayı yapılmış bir şekilde eğitim almak istedikleri üniversitelere sunmaları gerekmektedir.

Yurt dışından gelen öğrenciler için Alman üniversiteleri C1 düzeyinde Almanca bilgisi talep etmektedir. TestDaf 4x4, DSH2, Telc C1 Hochschule dil sertifikalarını tüm Alman üniversiteleri kabul etmektedir.

Yukarıda belirtilen Almanca dil sertifikaları hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Kultusminister Konferenz

Bazı üniversiteler A2, B1 veya B2 düzeylerinde uluslararası geçerliği olan dil sertifikalarından birine sahip olmayan öğrencilerin başvurularını kabul etmezken bazı üniversiteler hiç Almanca bilmeyen öğrencilerin başvurularını da değerlendirmeye almaktadır. Buna "şartlı kabul başvurusu" adı verilmektedir. Şartlı kabul belgesi alabilen öğrenciler öncelikle iki veya üç dönem süren hazırlık eğitimi alırlar. Üniversitelerdeki kontenjan kısıtlamasından dolayı bu eğitim sonunda başarılı olan öğrencilerden okumak istedikleri bölüm için yeniden başvuru yapmaları istenebilmektedir.

Ön lisans diplomasına sahip olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girmeksizin Almanya'daki lisans programlarına başvurabilirler, ancak kabul edildikleri takdirde lisans eğitimine 1. sınıftan başlatılırlar.

Mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler, imam hatip liselerinden mezun olan öğrenciler veya lise eğitimini 3 yılda tamamlamış olan öğrenciler Almanya'da lisans eğitimi alabilmek için öncelikle "Studienkolleg" adı verilen  eğitimi tamamlamalıdırlar.

2 yıl süren bu eğitime başvurabilmek için en az B1 veya B2 düzeyinde, uluslararası geçerliği olan bir dil sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

Almanya'da çeşitli burs olanakları bulunmakla beraber burslu eğitim için başvuru şansı yoktur. Öğrencilerin burs alabilmeleri üniversite eğitimleri sırasında gösterecekleri başarıya bağlıdır. Almanya'da lisans programlarına genellikle yılda bir defa ve kış döneminde başvuru yapılabilmektedir. Yüksek lisans programlarına ise yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere iki defa başvuru yapılabilmektedir. Şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelere ise yıl boyunca başvuru yapma olanağı bulunmaktadır.

Almanya'da Eğitim Almak İçin 10 Harika Sebep

1- Almanya'daki üniversite eğitiminin tamamen ücretsiz olması.

Almanya'daki üniversite öğrencileri sadece okudukları üniversiteye göre 150 - 350 € arasında değişen dönemlik katkı payı öderler. Baden-Württemberg eyaletinde ise bu ücret 1.500 € civarındadır.

2- Almanya'daki üniversite öğrencilerinin çalışma izni bulunması.

Almanya'daki üniversite öğrencileri haftada 20 saati, yılda 120 tam günü geçmeyecek şekilde çalışabilirler.

3- Almanya'daki üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye'de ve dünya genelinde geçerliğe sahip olması.

Almanya'daki üniversitelerin diplomaları dünya genelinde tanındığı gibi ülkemizde de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmakta ve denklik sorunu yaşamamaktadır.

4- Dünya ortalamasının oldukça üstünde bir akademik seviyede üniversite ve yükseklisans eğitimi verilmesi.

Almanya'daki üniversiteler çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında oldukça yüksek sıralarda bulunmaktadır.

5- Ülkemiz dahil dünyanın birçok ülkesinde lisans eğitimi 8 dönem olarak 4 yıl sürerken Almanya'da bu sürenin 6 dönem olarak 3 yıl sürmesi.

Almanya genelinde üniversite eğitimi 6 dönem sürmekle beraber bazı üniversiteler öğrencilerin 7. dönemde staj görmelerini zorunlu tutmaktadır. Yüksek lisans eğitimi ise ülkemizdeki gibi 4 dönem olarak 2 yıl sürmektedir.

6- Yurt dışından gelen öğrencilerin üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş arama hakkına sahip olmaları.

Yurt dışından gelip Almanya'daki üniversitelerden mezun olan öğrenciler 18 ay süreyle iş arama hakkına sahiptirler. O sürede iş bulabilen öğrenciler çalışma ve oturma izni alma hakkını elde ederler.

7- Almanya'nın dünyanın en büyük 3. ekonomisine sahip olması.

Almanya'daki üniversitelerden mezun olan öğrenciler bir sanayi devi olan ve dünyanın en yüksek ihracatını gerçekleştiren ülkesi olan Almanya'daki geniş ve yüksek nitelikteki çalışma olanaklarından yararlanarak parlak bir kariyere sahip olabilirler.

8- Çift ana dalda eğitim görebilme olanağı.

Alman üniversitelerinin birçoğu öğrencilerine iki dalda eğitim verdiği için öğrencilerin büyük çoğunluğu çift anadal ile mezun olmaktadır.

9- Almanya'da yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin doktora eğitimine devam edebilmeleri.

Almanya'daki herhangi bir yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler, ülkedeki yaklaşık 2.000 doktora programından birine başvuruda bulunabilirler.

10- Almanya'daki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin Türkiye'deki çalışma ortamında avantajlı konumda olmaları.

Almanya'da yükseköğrenim gören öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde bu eğitimleri sayesinde gerek büyük ölçekli Türk firmalarında gerekse Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarında öncelikli olarak iş bulabilmektedirler.

Almanya'da Eğitim Almak için Dil Yeterliliği

Almanya'daki üniversitelerde yükseköğrenim görebilmek için Almancadaki yeterliğinizi ölçen sınavlardan birine girmeniz ve başarılı olmanız gerekir. Bu sınavlar hakkındaki gerekli bilgileri sizin için derledik.

TestDaF 
Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı İfade ve Sözlü İfade olmak üzere dört bölümden oluşan bu sınav, en çok tercih edilen Almanca yeterlik sınavıdır. Bu sınav sonucunda en az TestDaF-Seviye 4 (TDN4) sertifikasını almaya hak kazanan öğrenciler Almanya'daki yükseköğrenim programlarına başvurma hakkını elde ederler. Bu sertifikayı alabilmek için 4 bölümden oluşan sınavın her bölümünden en az 4 puan alarak toplam 16 puana ulaşmak gerekmektedir. Toplam 3 saat 10 dakika süren bu sınava en az 700 ders saati Almanca eğitimi görmüş öğrencilerin girmesi tavsiye edilmektedir.

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Sadece Almanya'daki devlet üniversiteleri tarafından yapılan DSH sınavı, üniversitelerin çoğunda yılda iki defa yapılmakla birlikte bazı üniversitelerde birçok kez yapılmaktadır. Üniversitelere göre 75 - 150 € arasında değişen bir ücreti olan bu sınavın tarihlerini üniversiteler kendileri belirledikleri için öğrencilerin sınav tarihlerini takip etmeleri gerekir. Toplam 3 saat 10 dakika süren ve yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşan bu sınavın yazılı kısmında Dinleme-Anlama, Okuma-Anlama ve Metin Üretimi bölümleri bulunmaktadır. Sözlü sınavda ise sadece Sözlü Anlatım bölümü bulunmaktadır. 3 seviyede sertifika veren bu sınavdan en az DSH 2 sertifikasına sahip olan öğrenciler Almanya'daki bütün üniversitelere başvuru yapabilirler. (Stuttgart Üniversitesi hariç, bu üniversite sadece TestDaF sınavını kabul eder.)

TELC DEUTSCH C1 HOCHSCHULE “The European Language Certificates”
"Telc Deutsch C1 Hochschule" sertifikası ile Stuttgart Üniversitesi hariç Almanya'daki tüm üniversitelere başvuru yapılabilir. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan sınavın yazılı bölümü 3 saat 40 dakika sürmektedir. Yazılı sınav Dinleme-Anlama, Okuma-Anlama ve Yazılı Anlatım bölümlerinden oluşur. Sözlü sınav, yazılı sınavla aynı gün yapılabildiği gibi farklı bir günde de yapılabilir. Sınavın her bölümünde en az %60 başarı sağlayan öğrenciler başarılı kabul edilirler. Test merkezlerine göre değişmekle birlikte ortalama 150 € ücreti olan bu sınava girmek isteyen öğrencilerin sınav tarihinden en az 1 ay önce başvuru yapmaları gerekmektedir.

Almanya D Tipi Öğrenci Vizesi

Almanya'da üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin ulusal vize başvurusunda bulunmaları zorunludur. 18 yaşını dolduran herkesin başvurusunu kendisi yapması gerekir. Vize başvurusu yapabilmek için İDATA firmasının 0850 4608493 numaralı çağrı merkezinden randevu alınmalıdır. Çağrı merkezinin çalışma saatleri hafta içi 08 - 18 arasıdır. Randevu ücreti 7,80 € olarak belirlenmiştir.

Almanya D tipi vize ücreti olarak 18 yaşın altındakiler için 37,5 €, 18 yaşın üstündekiler için ise 75 € nakit ödenir. Ulusal vizeye sahip olan öğrenciler, 180 gün içinde 90 günü geçmeyecek şekilde Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı elde ederler.

Aşağıdaki link üzerinden Almanya konsolosluğunun Türkiye resmi sayfasına ulaşarak ulusal vize ile ilgili tüm süreci inceleyebilirsiniz.

Almanya'da Yaşam Maliyetleri

Yurt dışından gelen öğrenciler, Almanya'daki üniversitelerde ücretsiz eğitim görebilirler. Sadece üniversitelere göre 100 - 350 € arasında değişen dönemlik katkı payları söz konusudur. Ancak Baden-Württemberg eyaletinde katkı payı 1.500 € civarındadır. Zorunlu olan bu katkı payını ödeyen öğrenciler bunun karşılığında öğrencisi oldukları
üniversitenin sosyal imkanlarından faydalanabilmekte ve bulundukları eyaletlerde toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilmektedirler.

Almanya'daki bir üniversite öğrencisinin konaklama ve yeme - içme dahil toplam masrafı 735 € civarındadır, ancak bu miktar öğrencinin yaşam tarzına ve yaşanılan şehre göre artış gösterebilir.
Almanya konsolosluklarından öğrenci vizesi alabilmek için bu masrafları karşılayabileceğinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Bunun birinci yolu bir "blokeli hesap" açmaktır. 2019 yılı için Almanya'nın belirlediği teminat olan 8820 € bu hesaba yatırılır ve öğrenci bu hesaptan her ay en fazla 735 € çekebilir. Almanya'daki masrafları karşılayabileceğinizi belgelendirmenin ikinci yolu ise "garantörlük" uygulamasıdır. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden gelip Almanya'da eğitim görmek
isteyen öğrencilerin Almanya'da ikamet eden bir garantör bulması gerekir. Bu kişinin Almanya'daki ilgili kurumlara, öğrencinin 2019 yılı için belirlenen aylık 735 € masrafını
karşılayacak ekonomik gücü olduğunu belgelendirmesi ve bu masrafları karşılayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.

Yurt dışından gelen öğrenciler devlet yurtlarında veya özel yurtlarda kalabilir, bir ev tutabilir veya bir oda kiralayabilirler. Bu seçeneklerin aylık ücretleri devlet yurtları için 250 - 400 €, özel yurtlar için 400 - 600 €, kiralık evler için 450 - 900 €, odalar için ise 350 - 650 € arasında değişmektedir. Yemek ihtiyaçlarını kendi hazırladıkları yemeklerle karşılamak isteyen öğrenciler aylık 150 - 200 € arasında bir harcama yaparlar. Bunun dışında bir öğün için üniversite yemekhanelerinde 2,5 - 5 €, fast food restoranlarında ise 4 - 5 € ödeyerek de yemek ihtiyaçlarını giderebilirler. Üniversitelere katkı payını ödeyen öğrenciler toplu taşımadan ücretsiz yararlandıkları için şehir içinde ulaşım masrafı olmamaktadır. Şehir dışına yapılan yolculuklar için ise en ekonomik araç trendir. İki komşu eyalet arasındaki bir tren yolculuğunun maliyeti 20 € civarındadır.

Almanya'da yurt dışından gelen öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunludur. Bu sigortanın aylık maliyeti 30 - 50 € arasındadır.

Almanya'da üniversite eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için size en yakın ATLAS Ofisimizi ziyaret edebilir veya Bilgi İstek Formu doldurabilirsiniz.

  • Paylaş: