• İngilterede Lise Eğitimi
  • İngilterede Lise Eğitimi
  • İngilterede Lise Eğitimi
  • İngilterede Lise Eğitimi

İNGİLTERE’DE ORTA ÖĞRETİM – LİSE SÜRECİ VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

İngiltere’de eğitimi; okul öncesi eğitim ( 3-4 yaş ) , ilk öğretim ( 4-11 yaş ) ,orta öğretim ( 11-18 yaş ) ve yüksek öğretim ( 18+ ) şeklinde 4 temel kategoride verilmektedir.

5-17 yaş aralığı tam zamanlı eğitim zorunludur. 16 yaşını ve zorunlu eğitimini tamamlamış olup üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için en yaygın olarak tercih edilen sistem A Level olmakla beraber  buna alternatif olarak gene 2 yıllık Internatonal Baccalaurate ( IB ) ya da Business and Technology Education Council ( BTEC )  programları da İngiltere’de üniversiteye geçiş sistemleri olarak sunulmaktadır.

İngiltere’de eğitim aşamalarını belirleyen en önemli etken yaştır .Yaş sınırlarına göre eğitim tablosu aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

Yaş

Eğitim Seviyesi

Okul

4

Kreş/ okul öncesi

Anaokulu /Nursery

5

Ana sınıfı

İlkokul /Primary School

6

1.sınıf

İlkokul /Primary School

7

2.sınıf

İlkokul /Primary School

8

3.sınıf

İlkokul /Primary School

9

4.sınıf

İlkokul /Primary School

10

5.sınıf

İlkokul /Primary School

11

6.sınıf

İlkokul /Primary School

12

7.sınıf

Ortaöğretim / Secondary School

13

8.sınıf

Ortaöğretim / Secondary School

14

9.sınıf

Ortaöğretim / Secondary School

15

10.sınıf

Ortaöğretim / Secondary School

16

11.sınıf

Ortaöğretim / Secondary School

17

12.sınıf

Lise Eğitimi / Sixt Form , A- Level , IB ,

BTEC  , Cambridge Pre-U, vs

18

13.sınıf

Lise Eğitimi / Sixt Form , A- Level , IB ,

BTEC  , Cambridge Pre-U, vs

Ortaöğretimin son iki senesini GCSE (  International General Certificate of Secondary Education ) oluşturmaktadır.

GCSE çok geniş bir öğrenim programı sunmakta ve çeşitli alanlardan birçok konuyu kapsamaktadır: Dil, Beşeri bilimler, Sosyal bilimler, Matematik, Yaratıcı - Teknik ve Mesleki çalışmalar.

Matematik, fen , İngilizce zorunlu dersler olarak verilmektedir. Bir çok okulda İngiliz edebiyatı , ikinci bir yabancı dil ve bilgi komünikasyon teknolojileri  dersi de zorunlu dersler arasında alınmaktadır. Bunun dışında kalan dersler için öğrenciler seçmeli modüllerden alabilir ve genellikle total ders sayısı 10 ‘a tamamlanır.

Zorunlu eğitimin son iki yılını  oluşturan GCSE eğitim yılları sonrasında Merkezi GCSE sınavları alınmaktadır. Öğrenci yüksek eğitime devam etmeyeceği taktirde GCSE sınavlarında alacağı notlar büyük önem taşımakta , işe alım sürecinde de belirleyici olmaktadır.

GCSE sonrası eğitim seçenekleri ;

A Level  : GCE Advanced Level olarak da bilinen A Level sistemi İngiltere’de en yaygın olarak tercih edilen üniversite öncesi geçiş sitemi olup iki yıl sürmektedir. 1918-1951 yılları arasında öğrenciler bir grup modülün tamamını çalışıp bunların sınavlarını vermeleri beklenirken, daha sonrasında her öğrencinin tüm alanlarda başarılı olamadığı belirlendiğinden 1951 yılı itibari ile öğrencilerin güçlü ve ilgili olduğu alanlarda eğitim görmeleri ve bunların sınavlarına girmeleri şeklinde bir revizyon yapılmıştır. Yine 1963 yılına kadar öğrenciler sınav sonuçlarını “ kaldı “ veya “geçti” şeklinde alırken , sınavlara giren öğrenci sayısının artması ile 1963 yılından itibaren daha detaylı bir değerlendirme tablosu oluşturulmuştur.

Daha sonrasında da bir takım değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelen A level sisteminde şu anda genellikle 4 modül , bazı fen /mühendislik bölümler için ise 6 modül alınmak, 2 yıl boyunca bu modüller üzerine eğitim sürdürülmektedir. Öğrenciler ilk yılın sonunda bu modüllerden test edilmekte ve AS-Level (Advanced Subsidiary ) kualifikasyonu verilmektedir. İkinci yılın sonunda ikinci bir merkezi sınav sonucu A Level sınav kualifikasyonu kazanılmaktadır. Öğrenciler A Level eğitimine genellikle 4 – 6 arası modül ile başlamakta ancak bu şekilde başarı kazanmak çok güç olduğundan ikinci yıl itibari ile bu sayı genellikle 3 modüle düşürülmektedir. İyi bir üniversitede iyi bir programa kabul edilmek için minimum 3 A Level modülü alınması kesinlikle gerekli görülmektedir.

 

IB – International Baccalaurate sistemi günümüzde Türkiye’deki bir çok lisede de sunulmakta ve  tercih edilmektedir.

Yine iki yıllık bir eğitim süreci olan IB Türkiye’deki okullarda 11-12 sınıflar veya 10-11.sınıflarda verilmektedir. İngiltere’de ise IB gene GCSE eğitimi sonrası A-Level programına alternatif olarak sunulmaktadır. İsviçre merkezli sistem 1968 yılından beri kullanılmakta, İngiltere’de  yaklaşık olarak 188 okulda IB diploma programı sunulmaktadır.

Totalde 45 puan üzerinden hesaplanan sistemde 3 puani “extended essay” oluşturmakta , kalanı her biri 7 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 6 modül oluşturmaktadır.

Modüller kendi içinde standart level ve high level olarak ayrılmakta , hangi modüllerin hangi düzeyde alınacağı üniversitede hedeflenilen bölüme göre belirlenmektedir. 2 yılın sonunda IB Diploma sınavları gerçekleştirilmekte , değerlendirmeler uluslararası bir heyet tarafından yapılmaktadır.

İngiltere’de IB programı yapan öğrencilerin sonuçları , eğitimleri de uygun müfredatta tamamlandığı için oldukça yüksek gelmekte ve başarılı üniversitelere giriş olanaklarını arttırmaktadır.

Türk Lise Diploması , British Council ( İngiliz Kültür Heyeti ) tarafından listelenmiş bir gurup okul için üniversiteye kabülde direkt 1. Seneye ( foundation yılı olmaksızın ) geçiş imkanı sağlıyor olsa da bazı üniversiteler ve bölümler için maalesef kabul edilmemektedir. Örneğin Oxford – Cambridge üniversiteleri, İngiltere’de tıp , veterinerlik , eczacılık , vb bölümler için Türk lise diploması kabul görmemektedir.

İngilizce’yi hem günlük hem akademik hayatta anadili gibi kullanmak , başından sonuna kadar İngiliz eğitim disiplini ve kalitesi ile eğitim görmek , uluslararası bir ortamda fark yaratacak bir vizyona sahip olmak isteyen ve de İngiltere’nin en top okulları ile tıp içerikli bölümlerini hedefleyen öğrencilerimize kendileri için en uygun okul ve program alternatiflerini belirlemede yardımcı oluyor ve yıllardır onların başarıları ile gurur duyuyoruz.

  • Paylaş: