İngiltere, Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden en geniş ve en kalabalık olandır. 60 milyondan fazla olan Birleşik Krallık nüfusunun %85 i (yaklaşık 50 milyon kişi) İngiltere de yaşamaktadır.

İklimi; Son derece değişkendir. Havalar uzun süreli dengeli gitmez. Kışlar nispeten yumuşak, yazlar ise serindir. Golf stream sıcak su akıntısının adaların iklimi üzerinde büyük tesiri vardır. Kuzey enlemde olmasına rağmen kışın sıcaklık ortalaması 7°C dir. Kışın Britanya' nın batı kesimleri daha nemli, rüzgarlı ve ılıktır. Doğu bölgeleri Avrupa kıtasından gelen soğuk ve kuru rüzgarlardan etkilenir. Yazın ortalama sıcaklık güneyde 27°C, kuzeyde ise 15°C olur. Ortalama yağış miktarı 1016 mmden fazladır. Göller bölgesindeki dağlarda bu miktar 2500 mm den fazlaya çıkar. İç taraflarda kışın bölgesel sis yaygındır.

Siyasi yapı; Britanya parlamenter bir sisteme sahip anayasal bir monarşidir. İngiltere, Birleşik Krallık statüsüne sahiptir. Atalarından kalan kraliyet, cumhuriyet olsa bile bugün hala devam etmektedir. Şu anda kraliçe 2. Elizabeth' tir. Yasama yetkisi teorik olarak Avam Kamarasında veya Lordlar Kamarasında dır. Lordlar Kamarasında üyelik çoğunlukla babadan oğula geçer. Lordlar Kamarasının üye sayısı 1168 dir. Avam kamarasına seçilmiş 635 üye 5 yıl boyunca görev yapar. İngiltere mahalli yönetimi bölge ve mıntıka konseylerince yürütülür. Şu andaki Başbakan David Cameron dur

Ülke, tarihte büyük bir sömürge kurmuş ise de bazı sömürgeleri bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bugün hala dünyanın büyük bir bölümüne yayılmış olan sömürge eyaletleri vardır. Bu eyaletleri şunlardır: Man Adası, Channel Adaları, Guernsey Baılıwıck Adaları, Antiqua, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent, Bermuda, Cayman Adaları, Gilbert Adaları, İngiliz Hint Okyanusu Toprakları, Pitcorin Adaları, Hong-Kong, Antartik Toprakları, Saint Helena, Ascension, Tristan da, Cunha, Soloman Adaları, Tuvalu, Turks ve Caicos Adaları ve Kuzey İrlanda (Northern Ireland).

Halk, geleneklerine çok bağlı bir millet olarak tanınır. Baskenti Londra ve kullanılan dil İngilizcedir. Halkın kanunlara ve polise gösterdikleri saygıdan dolayı, İngiliz polisi silah taşımaz, yalnızca tahta bir jop bulundurur. Trafik Sol taraftan akar. Türkiye' den uçak ile yaklasık 3 saat 45 dakika sürer

Halkın büyük bir kısmı üzerinde Anglikan kilisesi hakimdir. Katolik, Metodist ve Baptist mezhepleri de mevcuttur. Ayrıca Müslüman, Mûsevi ve Budist dinlerine mensup halklar da vardır.

Ekonomi; Sanayi ve ihracat alanında dünyanın başta gelen ülkelerindendir. Dünyada ticarette beşinci sırayı, ihracatta ise dördüncü sırayı alır.Dışarıdan petrol, gıda maddeleri ve tütün, kereste, iplik gibi maddeler satın alır. Dışarıya ise makina, elektrik malzemeleri, ulaşım araçları, kimya ürünleri ve silah satar. AET üyesi olan ülke, ticaretinin büyük bir kısmını AET ve ABD ile yapar.

Eğitim; Birleşik Krallıkta 5 ila 16 yaş arasında eğitim mecburidir. Öğrencilerin % 95 i devlet okullarında ücretsiz eğitim görürler. Ayrıca özel okullar da bulunur. Okulların sayısı 38.000 i bulur. Devlet okullarında ortalama 20 kişiye bir öğretmen düşer. Birleşik Krallıkta 114 Üniversite, ayrıca 700 ü aşkın teknik ve ticari kolej, sanat ve öğretmen okulları gibi çeşitli yüksek eğitim kurumları vardır.

Sağlık; İngiliz sosyal refah sistemi; sağlık hizmetini, personel sosyal hizmetlerini ve sosyal güvenliği içerir. Sağlık hizmeti, gelire bakılmaksızın mukim olan herkese verilir. Sosyal güvenlik sistemi, muhtaç durumda olan kimselere ve ailelere yardım sağlar. Hükûmet, sağlık hizmetinden doğrudan doğruya sorumludur. Sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik faaliyetleri mahalli sağlık kurulları ve sağlık yetkilileri tarafından yürütülür. Personel sosyal hizmetlerinden mahalli idareler sorumlu olmakla beraber, bu husustaki prensip ve talimatların tespit edilmesi hükûmetin vazifesidir. Personel sosyal hizmetleri, mahalli idareler ve sosyal yardım kuruluşları tarafından yerine getirilir. Bu hizmetler; yaşlılara, güçsüzlere, özürlülere, özürlü çocuklarla bakıma muhtaç çocuklara verilen hizmetlerdir.

Spor; Birleşik Krallık, futbolun vatanı olarak gösterilir. Ülkede 25.520 spor kulübüne üye 70.000 dolayında futbol takımı ve bu takımlarda yer alan yaklaşık 750.000 lisanslı futbolcu vardır. İngilizlere mahsus olan polo, rugby, hokey, kriket, golf, badmington bu ülkede doğmuştur.

İngiltere'de yaşam maliyetleri; İngiltere' de bir öğrenci için konsolosluğun tavsiye ettiği ortalama aylık maliyet eğitim ücreti dışında Londra içi için £ 800 Londra dışı için £600 dır. Üniversite öğrencileri çoğunlukla yurtta; dil eğitimi ve sertifika için giden öğrenciler ise genellikle ilk gittiklerinde aile yanında kalırlar ama daha sonra oda veya ev kiralamaya gidebilirler. Yurt fiyatları okul ve şehre göre değişir, haftalık £65 ila £150 arasında değişen fiyatlarda Üniversitelerin yurtlarında kalabilirsiniz. Aile yanlarında yine haftada ortalama yemek tercihinize göre haftada £200 civarında olacaktır.

İngiltere' de çalışma izni; İngiltere de yüksek lisans ve lisans eğitimi yapan öğrencilerin haftada part-time 20 saat ; dil eğitimi, sertifika ve diğer programlara giden öğrencilerin ise çalışma izinleri bulunmamaktadır. Ziyaretçi öğrenci vizesi ile giden öğrencilerin çalışma izinleri olmadığından maliyetlerini düşürme fırsatları yoktur. Öğrencilerin yaptıkları işe gore aldıkları saat ücretleri 5-10£ arasında değişir. Ayrıca öğrencilerin tatil dönemlerinde full time çalışma izinleri ve ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin eğitimleri tamamlandıktan sonra 2 yıl çalışma izinleri bulunur.

Eğitim maliyetleri; İngiltere' de özellikle dil eğitim ücretleri için üniversite ve dil okulları özel indirimler uygulamaktadır ve eğim ücretleri haftalık £130 ila £ 350 arasında değişmektedir, indirimli okulların güncel listesi için bizimle irtibat kurunuz. Dil okullarının fiyatları için tıklayınız. Üniversitelerin eğitim ücretleri ise yıllık ortalama 9000-12000 £ arasında değişir.Fakat bazı kolejlerde 4500-6500 £ a lisans ve yüksek lisans eğitimi almak mümkündür.

Örnek maliyetler;

Kent Üniversitesi lisans eğitim ücretleri , http://www.kent.ac.uk/finance-student/fees/undergraduate/international.html

yüksek lisans ücretleri. http://www.kent.ac.uk/finance-student/fees/postgraduate/index.html

York Üniversitesi lisans ve yüksek lisans ücretleri

 http://www.york.ac.uk/graduatestudy/finance/fees.htm

Detaylı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz. :

Ulaşım

Ülkede 336.076 km karayolu bulunmaktadır. Bunun 2.353 km si otobandır. Demiryollarının uzunluğu ise 18.200 km yi bulmaktadır. Hava ulaşımı ise devlete ait iki hava yolu şirketi ile sağlanmaktadır. Ayrıca özel havayolu şirketleri de bulunmaktadır. Bir ada ülkesi olan Birleşik Krallıkta deniz ulaşımı çok gelişmiştir. Aynı zamanda akarsuların 4000 km lik kısmında ulaşım mümkündür. Deniz ticaret filosu dünyada üçüncü sırayı almaktadır. Dünyadaki gemi sayısının % 10 una sahiptir. Ingiltere de hemen hemen her yere trenle ulaşabilirsiniz.

http://www.16-25railcard.co.uk/

http://www.nationalrail.co.uk/passenger_services/maps/

http://www.nationalexpress.com/home.aspx

Ehliyet http://www.dft.gov.uk/dvla/

  • Paylaş: