• Yurtdışı programları için uzaktan eğitim
UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA (ONLİNE EĞİTİM)
Son yıllarda yurtdışında eğitime artan talep sebebi ile uluslararası okullar,finansal veya sosyal durumları uygun olmayan öğrencilere alternatif eğitim yolları sunmaya başladılar.

Hızla gelişen internet teknolojileri ve Türkiye’de uygulanmakta olan internet altyapı çalışmaları sayesinde,sesli ve görüntülü iletişimde büyük bir ilerleme kaydedildi.Bu sayede elektronik ortam üzerinden sunulan hizmetler de sınırsız bir artış söz konusu. Bu sayede bir çok üniversitenin canlı derslerine internet üzerinden katılım yapılabilmektedir.İnternetten detaylı bir arama yapıldığı zaman,HARVARD,CAMBRIDE ve OXFORD üniversitelerinin derslerine bile misafir öğrenci olarak katılabilmekteyiz.

UZAKTAN EĞİTİM’İN AVANTAJLARI NELERDİR?
Özellikle çalışan profesyonellere uygun olan uzaktan eğitim programları sayesinde,kişiler,kariyerlerine ara vermeden,yurtdışında yüksek lisans yapma yada hakkına sahip olabiliyorlar.Bu sayede hem zaman kaybetmeden,hem de finansal olarak avantajlı bir eğitim almış oluyorlar.

Ayrıca ,henüz eğitimlerini tamamlamamış öğrenciler,okulları devam ettiği süre içerisinde de yurtdışındaki prestijli bir üniversiteden sertifika,diploma programlarına yaz dönemlerinde yada akademik takvim içinde katılabilirler.

UZAKTAN EĞİTİM’in ÖRGÜN EĞİTİM’DEN FARKI NEDİR?
Üniversitelerin ,örgün öğretime aldıkları öğrencileri eledikleri kriterler ile uzaktan öğretime seçtikleri öğrencilerde aradıkları kriterler tamamen aynıdır.Not ortalaması,iş tecrübesi,referanslar ve İngilizce dil seviyeniz (TOEFL veya IELTS sınav sonuçları) uzaktan eğitime kabul olabilmek için aranılan şartlardan bazılarıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta,uzaktan eğitimlerde ,aynı örgün öğretimi takip eden ders müfredatları mevcuttur.Bu yüzden uzaktan eğitim ne örgü öğretim kadar zor ne de kolaydır.Bu bağlamda her iki eğitimin arasında akademik olarak hiçbir farklılık yoktur.

MALİYETLER
Uzaktan eğitim ile örgün öğretim arasında nasıl akademik olarak bir fark yok ise,aynı şekilde örgün öğretim ile uzaktan eğitimde okutulan programların maliyetleri arasında da fazla bir fark olmamaktadır.Ek olarak bazı programların ücretleri,kullanılan teknolojilere göre örgün eğitim’e kıyasla daha da pahalı olabilmektedir. Unutulmaması gereken en önemli nokta,yurtdışında okumanın getirdiği maddi yük eğitim maliyetleri değil,yaşam giderleridir.Bu yüzden örgün öğretim ile uzaktan eğitimin arasında eğitim maliyetlerinde bir farklılık olmamasına rağmen,yaşam giderlerinden (konaklama,gıda ve kişisel giderler) oldukça tasarruf etmiş oluyoruz.

NE TARZ PROGRAMLAR SUNULMAKTADIR
Uzaktan eğitim veren üniversiteler,genellikle sayısal bilimlerden ziyade,sözel bilimler üzerine programlar sunmaktadırlar.Özellikle,MBA,Pazarlama,İnsan Kaynakları ve IT programları oldukça popülerdir.

Verilen eğitimler Lisan seviyesinden,Yüksek lisans seviyesine kadar çeşitlilik göstermektedir.Türk öğrencilerimize tavsiyemiz ise ağırlıklı Yüksek lisans eğitimleri için uzaktan eğitimlere yönelmeleridir.

Ayrıca,eğitimleri devam eden öğrenciler,gene uzaktan eğitim sistemi ile çeşitli mesleki sertifika ve diploma programlarına katılabilirler.

Uzaktan Eğitim almak isteyen bireylerin mutlaka kişisel disiplinlerin kuvvetli olması gerekmektedir.Düzenli ve programlı bir çalışma sayesinden,programlarda istenilen başarıyı rahatlıkla elde edebilirsiniz.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR (HYBRID EDUCATION)
Bu eğitim türü ,belirli sayıdaki derslerin yüz yüze ve dersliklerde alınması ile ortaya çıkan eğitim şeklidir.Hibrit (Hybrid) eğitimi sunan programlar genellikle uygulamalı bilimler ,mühendislik yada sağlık bilimleri üzerinedir.Türk öğrencilerin bu programlara katılmaları çok uygun olmayacaktır ancak son yıllarda Türkiye’de de bu eğitim türünü sunan üniversitelerin sayısı hızla artmaktadır.

DENKLİK KONUSU
Uzaktan eğitim sunan üniversiteler ve kolejlerin Türkiye’de tanınırlıkları ise YÖK onayı ile doğru orantılıdır.Birçok uzaktan eğitim sunan üniversitenin Türkiye’de YÖK tarafından tanınırlığı olduğu için ,denklik konusunda sıkıntı çıkmamaktadır.Ancak ileride oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için,mutlaka YÖK tarafından denklik belgesinin elinizde bulunmasını tavsiye ediyoruz.

DİPLOMA ve TRANSCRİPTLER
Uzaktan eğitimi tamamlayan öğrencilere,örgün öğretimde verilen diploma ve transcriptlerin aynısı verilmektedir.Birçok okulun diploma ve transcriptinin üzerinden uzaktan eğitim ibaresi olmamasına rağmen,bir kaç üniversite,diploma ve transcriptlerde uzaktan eğitim ibaresini koymaktadırlar.

SINAVLAR VE ÖDEVLER
Ara ve dönem sınavlarına internet üzerinden girilmektedir.Elektronik ortamda girilen bu sınavlarda,sınav süresi başlarken otomatik olarak oturum açılır ve sınav süresi bitiminde ise sınav oturumunuz sistem tarafından kapatılır.Sınav içerikleri genellikle çoktan seçmeli ve internet ortamında yazılı şeklinde gerçekleşmektedir.Bazı özel bölümlerde (özellikle de mühendislik alanları için) verilen ödevler posta yolu ile de üniversitelere gönderilmektedir.Kimi üniversiteler ise, uluslararası ülkelerde bulunan anlaşmalı üniversiteler bünyesinde sınavlarını gerçekleştirmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİ
Eğitim süreleri de örgün öğretim ile aynıdır ancak çok daha esnektir.Bir çok programa tam zamanlı katılabileceğiniz gibi,yoğun iç temposunda olan çalışan profesyoneller yada öğrenciler için yarı zamanlı eğitimler de mevcuttur.Almak istediğiniz dönemlik ders yükünüze göre genel olarak 1-5 yıl arasında eğitimler tamamlanabilmektedir.

DİPLOMA,TRANSCRİPT (NOT DÖKÜMÜ) VE MEZUNİYET
Uzaktan (Online) eğitim sunan bir çok okul,eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere örgün öğretimde okuyan öğrenciler ile aynı diploma ve transcripti (not dökümü) vermektedir.Verilen bu belgelerin üzerinde genelde uzaktan eğitim yada Online eğitim ibaresi bulunmaz.Hatta birçok üniversite,mezuniyet törenleri için öğrencilerini kampüslerine davet edip kep atma törenleri organize etmektedirler.

Detaylı 
bilgi için size en yakın ATLAS ofisine gelebilir veya bilgi istek formu doldurabilirsiniz.
  • Paylaş: