Okul Bilgisi

GDYNIA DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ

Bir devlet teknik yüksek öğrenim kurumu olan Gydnia Denizcilik Üniversitesi şunları vaad etmektedir:

Deniz Elektrik Mühendisliği Fakültesi, uzmanları, elektrik mühendislerini gemi ve karada çalışma konusunda eğitir. Denizcilikle ilgili uzmanlıklardan mezun olanlar gemide ticari deniz araçlarında gemi içi elektro otomasyon mühendisi ya da gemi içi radyo elektronik ve elektrik mühendisliği pozisyonlarına hazırlanırlar.

Deniz Mühendisliği Fakültesi, uzmanlar için uluslararası gerekliliklere göre gemi dinamolarının işletilmesi ve korunması ile ilgili kurslar verir. Mezunlar, tüm gemi düzeneklerinin ve açık deniz nesneleri elektrik santrali düzeneğinin teknik işletimini yapmaya hazırdır. Elektrik santrali düzeneğinin işletilmesi ve tasarlanması hakkında modern ve geniş teknik bilgi ve beceriler edinirler. Gemi düzeneği kompartımanında işlevsel seviyede (bahriye devriye mühendisi) ve ikinci derecede çalışmalardan sonra idari seviyede iş için gerekli teorik ve pratik bilgi sağlanır. Mezunlar, Denizci Eğitimi, Sertifikası ve VardiyaAnlaşması Kongresi Standartlarına (IMO STCW 78/95 Anlaşması) uymaktadır.

Avigasyon Fakültesi, hem gemi işletme hem de rıhtımların teknik işleyişinde birinci sınıf uzman hazırlamaktadır. Mezuniyetlerinden ve gemi içi çıraklıklarını ilgili düzenlemelere uygun olarak tamamladıktan sonra ilk meslek grubuna Güverte Bölümleri’nde gemi içi ticari araçlarda yetkili ve idareci vazifesi görme ruhsatı veren Yetkili Diploması verilir. Diğer mezun grubu, rıhtım pozisyonları ve filo işletim şirketleri ve diğer deniz endüstrisi sektörleri için başarıyla yarışır.