TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde Vehbi Koç un önderliğinde, eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen gençlerimizin okuyabilmesi için, eğitime gönül vermiş 201 Türk aydını tarafından kuruldu.
Vakfın ilk başkanlığını Dr. Nejat Eczacıbaşı yaptı. TEV, kuruluşundan bu yana geçen 40 yıl içinde, yurt içinde 150.136 ve yurtdışında 1.091 öğrenciye burs vererek eğitim olanağı sağladı, yurdumuzun çeşitli yörelerinde 14 ilköğretim okulu, 1 Anadolu Lisesi, 1 Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi, 1 Toplum Eğitim Merkezi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 2 öğrenci yurdu yaptırdı ve eğitim konusunda 2 araştırma gerçekleştirmiştir. 1 Ağustos 2001 tarihinden beri Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Köy mevkiinde bulunan muhtaç ailelerin üstün zekalı ve yetenekli çocuklarına parasız yatılı eğitim veren “Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi”ni işletiyor.

TEV kurulduğu 1967 yılından bugüne kadar maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs veriyor. Yurtiçi burslarından, teknik ve endüstri meslek liseleri, meslek yüksek okulları ile üniversitelerde lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimi gören öğrenciler yararlanıyor. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu burs komisyonları aracılığı ile seçiliyor. Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettiriliyor. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs veya kredi aldığı tespit edilenlerin bursu kesiliyor. Ayrıca başarıyı teşvik etmek amacıyla, Yurt İçi Burs ve Ödül yönetmeliğine göre öğrenimini üstün başarıyla tamamlayan bursiyerlerine ödüller veriliyor. Öğrenim gördükleri kurumların burs komisyonları aracılığı ile seçilen bursiyerlerin yanı sıra, her yıl doğal afetlerden zarar gören ailelerin çocukları ile engelli ve yetiştirme yurtlarında barınan öğrencilere de burs kontenjanı ayrılıyor. TEV, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremlerinde 4041, 3 Şubat 2002 Afyon Depreminde 1000, 1 Mayıs 2003 Bingöl depreminde 100 depremzede burs verdi.

Yurtiçi burs başvurusu ve seçimi
1. TEV, her öğretim yılı başında burs kontenjanlarını öğretim kurumlarına bildirir.
2. Öğretim kurumları öğrencilerine gerekli burs duyurusunu yapar.
3. Burs almak isteyen öğrenciler 1-31 Ekim tarihleri arasında TEV in web adresi olan www.tev.org.tr adresinden online form doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumlarına teslim ederler.
4. Öğretim kurumları, öğretim üyelerinden oluşan, TEV temsilcisinin de katıldığı bir burs komisyonu oluşturarak, istekliler arasından kontenjan kadar asil ve yedek aday seçip bir tutanakla Vakfa bildirirler.
5. TEV Genel Müdürlüğü nce yapılan son inceleme neticesinde burs alması kesinleşen öğrencilere duyuru yapılır ve bursları bağlanır.
Burs için adaylarda aşağıdaki özellikler aranır;
• Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak.
• Maddi olanakları kısıtlı olmak.
• Başarılı olmak;
    - Öğrenime yeni başlayanlar için; okul giriş puanına göre bölümüne en az ilk yarıda girmiş olmak,
    - Ara sınıflarda öğrenim görenler için; alt sınıflardan borçlu dersi olmamak veya genel başarı ortalaması en az 2,5 veya 60 olmak.

Sosyal faaliyetler
TEV bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır.Bursiyerlere bu amaçla;
- Staj yerleri temin edilmekte,
- Teknik ve moral gezileri düzenlenmekte,
- Ücretsiz ingilizce kursu açmakta(*),
- Dizi toplantılar yaparak, bursiyerlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermekte,
- Ücretsiz sinema, tiyatro, konser ve fuar davetiyesi sağlamakta,
- Ağaç dikme kampanyaları düzenlemektedir.
(*) İngilizce kursu  Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneğinde düzenlenmekte ve bu kurslardan TEV bursiyerleri ücretsiz yararlanmaktadır. Haftada 2 yada 3 gün katılınabilen bu kurslara yoğun talep olması durumunda hafta sonu kursları da açılabilmektedir. Seviye tespit sınavı sonunda hangi kurdan başlanacağı saptanan bu kurslardan halen eğitimi devam eden bursiyerler yaralanabilmektedir. Kurslara katılmak isteyen bursiyerlerin TEV Genel Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışı burslar
TEV, 1969 yılından bu yana ülkenin ihtiyacı olan üst düzey yönetici ve uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurtdışı lisansüstü bursları vermektedir.
A.B.D. ve Avrupa ülkelerinde, en iyi üniversitelerde öğrenim gören TEV bursiyerleri bu okulların en başarılı öğrencileri arasında yer almaktadır. TEV yurtdışı burslarıyla ilgili olarak birçok uluslararası kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaktadır.
TEV Yurtdışı Burs Başvurusu ve Seçimi:
1. TEV, her yıl Eylül veya Ekim aylarında yurtdışı burslarla ilgili ilanlarını yüksek tirajlı gazetelerde ikişer gün ve Kasım ayı sonuna kadar de web sitemizde yayınlar. Ayrıca gerekli bilgileri fakültelere duyuru şeklinde gönderir.
2. Burs almak isteyenler müracaat süresi içinde TEV na başvuruda bulunurlar.
3. Adaylar; yüksek öğrenimleri süresince aldıkları notları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav skorları, mali durumları ve mülakat sonuçlarıyla değerlendirilirler. Mülakat Komisyonu adayların çoğunlukta olduğu fakültelerin öğretim üyelerinden oluşur.
4. Burs için adaylarda aşağıdaki özellikler aranır;
• T.C. vatandaş ve 30 yaşını aşmamış olmak.
• Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan mezun veya son sınıf öğrencisi olmak.
• Yüksek öğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Öğrenim göreceği ülkenin dilini öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.
• Bu öğrenimi ailesinin mali olanakları ile yapamayacak durumda olmak.
Yurtdışı bursiyerleri öğrenimlerini tamamlayınca yurda dönmek ve TEV nın öğrenimleri süresince kendilerine verdiği miktarı vakfa geri ödemekle yükümlüdür.

Yurtdışı çözüm ortakları
* TEV, 1990 yılından bu yana British Chevening ile İngiltere de lisansüstü eğitim için ortak burs programı uygulamaktadır. Burslar, Mühendislik, Ekonomi ve sosyal alanlarda kapsar. Bursiyerlerin okul ücretleri British Council, yaşam giderleri ise TEV tarafından karşılanmaktadır.
* TEV, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile işbirliğini  1998 yılından beri sürdürmektedir. Bu işbirliği kapsamında sosyal ve teknik bir çok alanda verilmektedir. Bursiyer giderlerinin yarısı TEV, yarısı da DAAD tarafından karşılanmaktadır.
* TEV, Fransa Büyükelçiliği ile 2004 yılından itibaren Fransa da müşterek yüksek lisans bursu vermeye başlamıştır. Burslar Mühendislik ve sosyal alanları kapsar. Burslar her yıl iki kurum arasında yapılan anlaşmayla belirlenir.
* TEV ile Uluslararası Japon Üniversitesi arasında yapılan işbirliği sonucunda 1986 yılından bu yana, her yıl TEV nın önerdiği gençlere bu üniversiteden karşılıksız burs verilmektedir.
* Karl Johannes Garring ve eşi Zahide Zehra Garring tarafından Danimarka da kurulan Garring Vakfı'nın gelirlerinin TEV na aktarılan büyük kısmı ile Kırşehir-Çayağzı, İstanbul-Ümraniye ve Sakarya-Akyazı da ilköğretim okulu yaptırılmış ve donatılmıştır. Ayrıca, çeşitli sağlık kuruşlarına ihtiyaçları olan aletler alınmıştır.
  Bunlara ek olarak, 1996 yılından beri Danimarka Teknik Üniversitesi nde lisansüstü öğrenime gönderilen 8 başarılı öğrenciye burs verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. Bursiyerlerin tüm giderleri TEV- Garring Fonu ndan karşılanmaktadır. Her yıl yukarıda anılan üç okuldan toplam 20 öğrenci görgü ve bilgilerinin artırılması amacıyla Danimarka ya gönderilmektedir.
* TEV 1996 yılından itibaren Prof.Dr.Orhan Birman, 2005 yılından itibaren de Prof.Dr. Mehmet Öz Fonu ndan, Prof.Dr. Öz ün yanında "Kalp ve Damar Cerrahisi" dalında yurt dışında temel tıp bilimleri ile uygulamalı alanında Üst İhtisas, Araştırma ve Doktora çalışmaları için her yıl Tıp Fakülteleri ve Eğitim Hastanelerinde çalışan uzman tıp doktorlarına burs vermektedir.
TEV’in yürüttüğü ve destek verdiği projeler
Öğretmene Proje Yaptırma Eğitimi Projesi
Türkiye’nin Geleceği için 1,5 Milyon E-Kart Projesi
Batman Projesi
Ulusal Eğitime Destek Kampanyası
7 Çok Geç Kampanyası

Tev in eğitime diğer katkıları
Türk Eğitim Vakfı, Üniversite Sanayi Entegre Eğitim Projesi'ni ve gerçekleştirmiş ülke sanayiinin iş idaresi ve endüstri mühendisliği alanlarındaki ihtiyacını saptamak üzere Endüstride İşletmecilik ve Endüstri Mühendisliğine Olan Talep konulu bir araştırma yaptırmıştır.
Ayrıca, rehberlik ve danışmanlık konularının ülke özelliklerine uyarlanması konusunu inceleyen Yüksek Öğrenim Kurumlarında Rehberlik ve Danışmanlık araştırmasını gerçekleştirmiştir.
TEV, bağışçıların istekleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan bölgelerde, 14 ilköğretim okulu, 2 öğrenci yurdu ve 2 Anadolu Lisesi yaptırmıştır. Ayrıca Batman da genç kızların el becerilerini geliştirmelerine yönelik çok amaçlı Toplum Merkezini hizmete açmıştır. Tekirdağ da Çıraklık Eğitim Merkezini Türk Milli Eğitiminin hizmetine sunmuştur.
TEV, yaptığı örnek çalışmalarla 1995 ve 1998 yıllarında “Eğitim Alanında Yılın Vakfı” seçilerek ödüllendirilmiştir.

40 YILDA TEV
• Yurt İçinde 150.136 Burs
• Yurt Dışında 1091 Burs
• 14 İlköğretim Okulu
• 2 Anadolu Lisesi
• 2 Yurt Binası
• 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi
• 1 Çıraklık Eğitim Merkezi
• 2 Araştırma Projesi
•TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi

  • Paylaş: