Fulbright Komisyonu 2009-2010 ders yılında ABD’de yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyenler ile, tez aşamasında araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine burs verecek. Burslar tıbbın klinik dalları hariç (doktorluk, diş he

Fulbright Komisyonu 2009-2010 ders yılında ABD’de yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyenler ile, tez aşamasında araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine burs verecek. Burslar tıbbın klinik dalları hariç (doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, eczacılık ve klinik psikoloji) her alan için açık.

 

Fulbright Yüksek Öğrenim Burslarına başvuran adayların Türk vatandaşı olmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri şart.

 

Yüksek Lisans Burslarına üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;

- 4 yıllık üniversite mezunları,

- 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2008’de mezun olacaklar,

- 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2009’da mezun olacaklar başvurabilirler.

 

İşletme Dalında (MBA) başvuran adayların başvuru tarihinde en az bir yıllık fiilî iş tecrübesi olması zorunlu.

 

Doktora Burslarına, üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;

- 4 yıllık üniversite mezunları,

- 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2008’de mezun olacaklar,

- 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2009’da mezun olacaklar,

- Yüksek Lisans Derecesini almış ya da en geç Temmuz 2009’da yüksek lisans derecesi alacak kişiler başvurabilirler. 

 

Doktora Tezi Araştırma Burslarına Türkiye de bir doktora programına kayıtlı bulunan ve son başvuru tarihinde tez aşamasına gelmiş olan doktora öğrencileri başvurabilirler.

 

Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD’de yapmış veya ABD’de 6 aydan uzun süreli Değişim Programlarına katılmış olanların Fulbright Yüksek Öğrenim Burslarına başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması şart. Başvuru zamanında, ABD’de yüksek öğrenim yapmakta olan kişiler burslara başvuramazlar.

 

 

Son başvuru tarihi: 2 Nisan 2008 Çarşamba

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

1. Başvuru formu

    Fulbright burslarına başvuru formu online olarak doldurulacaktır,

 

2. Diploma/Öğrenci Belgesi

3. Transkript

4. Referans mektupları

5. Nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi

6. Bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

7. Eğer varsa TOEFL sınav sonuç belgesinin fotokopisi

8. Yüksek lisans ve doktora burslarına başvuranlar için; eğer varsa GRE Genel Yetenek sınavı sonuç belgesinin fotokopisi. (İşletme ve alt dallarında başvuranlardan ise GMAT sınavı sonuç belgesinin fotokopisi.)

9. İmza formu: Online application / Supplementary forms kısmındaki Signature Form

 

BUNLARA DİKKAT

Fulbright Burslarına başvuranların, TOEFL İngilizce sınavına ve GRE Sınavının Genel Yetenek kısmına (General Test) girmeleri önerilir. İşletme ve alt dallarında başvuranlar ise GMAT sınavına girmelidirler. Bu sınavlardan alınması tavsiye edilen puanlar:

 

TOEFL dan: Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik Dalları ile Sosyal ve Beşeri Bilim Dalları için; CBT ise 213 veya üzerinde, iBT ise 79 veya üzerinde,

Amerikan ve İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Öğretim Dalları için; CBT ise 250 veya üzerinde, iBT ise 100 veya üzerinde,

 

GRE den: Sözel ve sayısal bölümlerden alınan puanların toplamı;

Mühendislik, Matematik ve Fen Bilimleri dalları için 1000 veya üzerinde,

Sosyal ve Beşeri Bilim Dalları için 950 veya üzerinde,

Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Fotoğraf ve Heykel) ile Spor dalları için 900 veya üzerinde,

 

GMAT den: 650 veya üzerinde olmalıdır.

Fulbright bursları için Ocak 2007 tarihinden sonra alınmış sınav sonuçları geçerlidir.

             

 

SEÇİM ŞEKLİ:

Başvuru belgeleri incelendikten sonra bir ön elemeden geçirilerek uygun bulunan adaylar 16-27 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara’da İngilizce olarak yapılacak mülakata davet edileceklerdir.

 

Burs Kurulu tarafından İngilizce olarak yapılacak mülakat sonucunda Fulbright Bursu adayları seçilecektir. Adaylar 14 Temmuz 2008 tarihinde Ankara’da yapılacak toplantıya davet edileceklerdir. Adaylardan; öğrenim yapmak istedikleri üniversitelere ait tercihlerini de bildirecekleri yeni başvuru evraklarını hazırlayarak Komisyona belirlenen bir tarihe kadar ulaştırmaları istenecektir.

 

Seçilen adaylardan yukarıdaki sınavlara girmemiş ya da girip de yeterli puan alamamış olanların 10 Eylül 2008 tarihine kadar bu sınavlara girmeleri zorunludur.

 

Burslara başvuranların, mülakat için Ankara ya geliş-dönüş harcamaları kendilerine aittir. Başvuru ile ilgili olarak Fulbright Eğitim Komisyonuna verilen hiçbir evrak iade edilmez.

           

BURSLARIN ÖZELLİĞİ:

 

Fulbright Burslarının tavanı her öğrenci için (okul ücreti ve geçim masrafları dahil) yıllık $27,500 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, gidiş-dönüş yol parası ve sağlık sigortası da Komisyon tarafından karşılanmaktadır. Bursların karşılığında zorunlu hizmet yoktur. Ancak; öğrencinin Amerika daki öğrenimini tamamladıktan sonra, ABD J Vizesi (Exchange Visitor Visa)  kuralı gereği, Türkiye ye dönmesi zorunluluğu vardır.

 

BURSLARIN BAŞLANGICI ve SÜRESİ:

 

2009-2010 ders yılı için Fulbright Bursuna seçilen adaylar Amerika daki öğrenimlerine 2009 yılı Ağustos veya Eylül aylarında başlarlar.

 

Fulbright Yüksek Lisans Bursunun süresi en fazla iki yıldır. Fulbright Doktora Bursu en fazla 2 yıl için verilir.Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu bir ders yılı için verilir

 

 

Bilgi için:

Fulbright Eğitim Komisyonu 

Şehit Ersan Caddesi 28-4 
Çankaya 06680 ANKARA
Tel: (312) 427 1360 - 428 4824
Faks: (312) 468 1560 

Fulbright Eğitim Komisyonu
İstanbul İrtibat Bürosu
Gümüşsuyu, Dümen Sokak 3-11
Taksim 34437  İSTANBUL
Tel: (212) 244 1105
Faks: (212) 249 7581
e-posta: fulb-ist@tr.net

  • Paylaş: