• İngiltere'de Üniversite Eğitimi | İngiltere'de Lisans

Ana Hatlarıyla İngiliz Eğitim Sistemi;

Üniversite sistemi, lisans (undergraduate) ve yüksek lisans-doktora (postgraduate) şeklinde ayrılmaktadır. İskoçya hariç ülkenin diğer bölgelerinde lisans eğitimi normal olarak üç yıl devam etmektedir. Özel alan lisans derecesi (honours) için öğrenciler okudukları konu üzerinde uzmanlaşma hızlarını artırmak için ana müfredata ek olarak bir veya iki konuda daha ders alır. Yeni üniversitelerin birçoğu eski üniversitelere göre kabul şartlarında daha esnek davranmaktadır. Üniversiteler, öğrencilere lisansüstü eğitim kapsamında master ve doktora programları sunar. İngiliz üniversiteleri tarz olarak öğrencileri düşünme ve karar verme konularında eğitir ve onlara araştırma yapma imkânlarını sağlar.
Köklü ve dinamik bir eğitim sistemine sahip olan İngiltere'de üniversite ve yüksekokullar, verdikleri eğitimin kalitesi ile ün yapmış ve saygınlık kazanmıştır. Bu kurumların verdikleri dereceler tüm dünyada tanınmaktadır.


İngiltere'deki üniversitelerden alınan diplomalar iş yaşamında başarının kapısını açan anahtarlardır. İngiltere'de yüksek standarda sahip bir eğitim aldığınız için, diplomanız işverene, konunuza vakıf olduğunuzun ve bu konu hakkında öğrenim görebilecek kadar iyi düzeyde İngilizce bildiğinizin garantisini verir.

İngiltere'deki üniversiteler, bireysel tercih ve ihtiyaçlarınıza mutlaka cevap verecek çok çeşitli programlar sunmaktadır. Size ne düşüneceğinizi değil nasıl düşünmeniz gerektiğini gösterecektir. Ayrıca sınıflarda alacağınız derslerin yanı sıra daha küçük gruplarda fikir alış verişi yapabilme şansınız olacaktır.

İngiltere, Avrupa'ya açılan kapıdır. Gerek İngiltere içerisinde gerek Avrupa'ya seyahat çok kolaydır. Böylece sadece İngiltere'deki değil aynı zamanda Avrupa'daki yaşam hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye'den sadece 3,5 saat uzaklıktasınız!

İngiltere yıllardır her ırktan, dinden ve renkten insanları karşılamaya alışıktır. Bu kültür harmanı içinde yer alarak kendinizi geliştirme imkânınız olur.

İngiltere'de altı aydan fazla süreli öğrenim gören öğrenciler Ulusal Sağlık Hizmeti Sigortası çerçevesinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilirler. Böylece sağlık masraflarınız için ayrı bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz.Akademik Yıl: İngiltere'de akademik yıl genellikle Eylül ya da Ekim aylarında başlarsa da öğrencilerin kabul edilebileceği farklı tarihler mevcuttur. Çünkü bazı yüksek öğretim kurumları dönem esasıyla çalışır veya araştırma öğrencileri öğrenim yılının herhangi bir yerinde başlayabilirler. İngiltere'de üç dönemli bir eğitim sistemi vardır. Noel ve Paskalya zamanlarındaki tatiller ile Ağustos ayının tamamı ile Temmuz ve Eylül aylarının bir kısmını kapsayan uzun bir yaz tatili vardır. Her bir dönem on-on dört hafta uzunluğundadır. Dönemler genellikle okullar ve yüksekokullar için daha uzun, üniversiteler içinse daha kısadır.
Bir öğrencinin İngiltere’deki üniversitelere kabul edilmesi için 2 şart aranmaktadır, 1- Akademik başarı 2- İngilizce yeterlilik.

1-Akademik Kabul Koşulları 
Öğrenci kabul koşulları bir üniversiteden diğerine ve hatta bölümden bölüme farklılık gösterebilir. Her üniversitenin aradığı özel koşulları, bize danışarak öğrenebilirsiniz. 
Türkiye ve İngiltere eğitim sistemi farklı olduğundan, lise diploması İngiltere'deki üniversite eğitiminin ilk yılına kabul için genellikle yeterli görülmemekle birlikte, her öğrenci bireysel olarak değerlendirilmektedir. Kimi zaman yabancı dilde eğitim veren bir liseden iyi dereceli bir diploma, üniversitenin ilk yılına başlamak için kabul edilebilmektedir. 
• İngiliz yüksek öğrenim kurumlarından birinde bir yıllık hazırlık kursunu (foundation course) tamamlayanlar lisans derecesine kabul edilebilirler. Bu kurslar ya üniversiteler bünyesinde ya da işbirliği içinde oldukları kolejler tarafından verilir. Alınan dersler, üniversitede okutulacak konulardan oluşur ve İngilizce'nin gelişimine yardım sağlar. 
• Üniversiteler değerlendirmelerinde; İngilizce yeterlilik ve Lise (transkript) notlarının yanı sıra öğrencilerin hocalarından almış oldukları referans mektupları ve öğrencilerin “UCAS” formunda yazmış oldukları kompozisyonlarda belirleyici rol oynamaktadır. 
• Bütün üniversitelerde genel olarak "A" Level sınav dereceleri temel alınmaktadır. "A" Level'a eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureta(IB), gibi sınav sonuçları da kabul edilir. 


2-İngilizce Yeterlilik
İngiltere'de üniversite seviyesinde eğitim görmek ve sosyal yaşamı en iyi şekilde sürdürebilmek için belirli bir seviyede İngilizce bilmek gereklidir.
İngiltere'deki yüksek öğretim kurumları ve kolejler öğrencilerin hazırlık (Foundation) bölümlerine kabul için minimum IELTS 4.5 veya 5.0, TOEFL 70 ve lisans programlarına kabulü içinse IELTS (genelde 6.0) veya TOEFL (213 veya “paper based” 550) istemektedirler. 
Bazı üniversiteler, Cambridge Proficiency in English (CPE) ve Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) sınavlarını da kabul etmektedir. 
Şartsız kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği incelendikten sonra, yeterli görüldükleri takdirde şartsız kabule hak kazanırlar. 
Şartlı kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir.
Öğretim ücreti ve yaşam masrafları üniversitelere göre farklılık gösterse de, ortalama olarak yıllık öğretim ücreti şöyledir: Sanat ve Sosyal Bilimler £8.000-12.000 
Fen ve Teknik Bilimler £8.000-13.000 
Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik £13.000-17.000


Lisans dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir: 
• Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi 
• Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi 
• Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konusunda lisans derecesi 

İngiltere'deki üniversite programları diğer ülkelere göre daha kısa sürelidir ve ücretleri kıyaslanabilir düzeydedir. Örneğin İngiltere'de bir lisans programında bir yıllık eğitim almanın masrafı, A.B.D.'deki bir özel üniversiteden % 11 daha düşüktür. En önemlisi, İngiltere'de lisans eğitiminin 3 ve yüksek lisans eğitiminin 1 yıl sürmesi, sizlerin daha kısa sürede ve az para harcayarak eğitiminizi bitirmenizi ve 1 yıl öncesinden iş hayatına girip para kazanmanızı sağlar. 

İngiltere'de Üniversiteye giriş: İngiliz üniversitelerine girişte kullanılan kriterler İngiliz öğrenciler için genellikle A-Level, AS-Levels, Uluslar arası Bakalorya ve GNVQ'dan uygun ve yeterli puanı almış olmaktır. Yabancı öğrenciler için ise bunun yolu Foundation Kurslarına katılmaktır. Türkiye'den lise diploması almış olan öğrenciler, üniversiteye devam edebilmek için genellikle 1-2 akademik yıl devam eden "A-Level" (advanced level) diploma veya ‘International Foundation Year’ gibi muadili bir eğitimi almak zorundadırlar.

İngiltere'de Foundation Kursları: Türkçe temel ya da geçiş kursları olarak ifade edebileceğimiz foundation kursları özellikle gerekli yeterliliğe sahip olmayan öğrencilerin üniversite eğitimine devam etmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kursların bazıları iş idaresi, hukuk, mühendislik ya da elektronik gibi özel programlara, bazıları da genel sosyal bilimler gibi bir programa giriş içindir. Bir ya da daha fazla konuda bir yıl süren foundation kurslarının çoğu bir üniversite ya da yüksekokuldaki belli bir diploma derecesi ile bağlantılıdır ve bunda başarılı olan öğrenci üniversiteye devam etme hakkı kazanır.

A-Level: (Advanced Level - ileri düzey) GCSE sınavının ardından öğrenciler iki yıllık bir süreçte tamamlanan A-Level aşamasını ifade eden "altıncı sınıf"a (sixth form) başlar. Bu kurslar İngiliz üniversitelerine ya da yüksekokullarına girişte en çok kullanılan giriş standardıdır. Öğrenciler bu kurs sınavlarına genellikle yüksek öğrenim görmek istedikleri konuyla ilgili iki üç konuda birden girerler. Normalde iki yıl süren A-Level kursları bazı yerlerde verilen yoğun kurslarda bir yılda da tamamlanabilir. Yabancı öğrenciler A-Level eğitimi için bağımsız orta dereceli okullardan birine devam edebilirler. A-Level sınavları için hazırlanmak GCSE için yapılan hazırlıktan oldukça farklıdır zira öğrenciler A-Level aşamasında genellikle 3-4 konuda iki yıl boyunca uzmanlaşmak için eğitim görürler. A-Level eğitimi kabaca Amerikan sistemindeki üniversite eğitiminin ilk yılına tekabül etmektedir. A-Level eğitiminin çalışılacak konularda erken uzmanlaşma gibi avantajları varken, daha dar bir bilim alanında çalışmak gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya: Bakalorya uluslar arası bir yeterlilik derecesidir ve İngiltere dâhil birçok ülkede üniversite giriş standardı olarak kabul edilir.

Başvuru İşlemleri: Öğrenciler genellikle Eylül ya da Ekim aylarında programlara başlar, bunun için de bir önceki yılın sonbahar aylarından itibaren başvuru yapılmış olması gerekir. (Oxford – Cambridge üniversiteleri ve tıp fakültelerine başvurular Eylül/Ekim ayı gibi sona erer.) Okullara doğrudan başvuru yapmaya konusunda vasıfları yeterli olan öğrencilerin müracaatları (UCAS) aracılığıyla yapılır. Ülkemizdeki ÖSYM ile aynı fonksiyona sahip olan UCAS, başvurunuzu seçtiğiniz okullara iletir. Bir üniversite ya da yüksekokul; öğrencisinin A-Level ya da eşdeğeri sınavlarda belli notları almış olması şartına bağlı olarak öğrenciyi kabul eder. Başvurulan üniversite ya da yüksekokul öğrenciyi kabul etmezse, UCAS başvuruyu hala açık yeri olan diğer öğretim kurumlarına yollayacaktır. UCAS vasıtasıyla aynı anda 5 okula kadar başvuru yapılabilir.

Üniversitelere doğrudan başvuru yapmak için vasıfları yeterli olmayan öğrenciler önce bir sene süren Foundation programlarına katılır. Foundation programları belli bir üniversite bünyesinde alınabileceği gibi bu programı sunan bağımsız okullardan da alınabilir.

İngiltere’de Uygun Maliyetlerle Lisans Programları  

İngiltere de özel kolejler de ayrıca lisans eğitimi verilmektedir, bu okullara eğitim kalitesi daha düşük olmakla beraber maliyetler de çok ekonomiktir, detaylar >>

  • Paylaş: